GİZLİLİK BİLDİRİMİ

25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

I. Giriş – Biz kimiz?

Insites Compages NV, kişisel verilerin işlenmesi açısından gerçek kişilerin korunması ve söz konusu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili 2016/679 sayılı Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde ilgili veri koruma mevzuatına uymayı taahhüt etmektedir (bundan böyle“Genel Veri Koruma Yönetmeliği” veya “GDPR” olarak anılacaktır).

Genel merkezi Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belçika) adresinde bulunan ve Crossroads Bank for Enterprises bankası tarafından BE0837.297.070 numara ile tescil edilmiş olan InSites Compages NV, iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz (daha fazla bilgi için bkz. XIII. İletişim) (bundan böyle: “InSites”, “biz”, “bize” veya “bizim”) sizinle ilgili elimizde bulunan Kişisel Verilerin özel ve gizli niteliğini korumamız gerektiğine inanmaktadır.

Topladığımız, kullandığımız ve ürün ile hizmetlerimizi sunmak amacıyla bazen üçüncü taraflara açıklayabileceğimiz Kişisel Verilerle ilgili gizlilik ve güvenlik endişeleriniz olabileceğini biliyoruz. Bu amaçla, bu Gizlilik Bildirimini (“Bildirim”) hazırladık.

Kişisel Veri, InSites’ın elinde bulunan veya eline geçme olasılığı olan, bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgidir (bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır). Kişisel Verilerin InSites tarafından işlenmesi, geçerli veri koruma mevzuatına ve bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak yapılacaktır. Belirli bir bireyi tanımlamak için kullanılamayan bilgiler (birleştirilmiş istatistik bilgileri gibi) Kişisel Veri değildir.

Bu Bildirimin yalnızca InSites’ın kontrolü altındaki Kişisel Verilerin işlenmesi için geçerli olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bunun anlamı, verilerin işlenmesinin amacını ve yollarını (“neden” ve “nasıl”) belirleyen tarafın InSites olmasıdır.

Bu Bildirim, müşterilerimize sunduğumuz pazar araştırması ürün ve hizmetleri

(I)             (ön. anketler, paneller, topluluklar (“Square” gibi), görüşmeler veya diğer pazar araştırması araçları kullanılarak bilgi toplanması) (bundan böyle “Pazar araştırması faaliyetleri”),

(II)           http://www.insites-consulting.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ gibi farklı web siteleri (bundan böyle “Web Siteleri” olarak anılacaktır) ve bununla ilgili tüm faaliyetler ve hizmetler yoluyla toplanan bilgilerin InSites tarafından nasıl işlendiğini açıklamaktadır.

Gerekli olması durumunda, Pazar araştırması faaliyetleri ve Web Sitelerimiz arasında ayrım yapılacaktır.

Bildirim aynı zamanda söz konusu bilgilerin kullanımı ile ilgili uygulamalarımızı, bunları korumak için aldığımız önlemleri ve veri sahiplerinin (“siz” veya “sizin”) kendi bilgilerinin nasıl toplanacağı ve işleneceği konusundaki tercihleri ve haklarını açıklamaktadır. Veri sahipleri şunlar olabilir:

(I)             Pazar araştırması faaliyetlerimize katılan kişiler; veya

(II)           Web Sitelerimizin kullanıcıları, iş için başvuranlar, haber bültenlerimizin aboneleri, kişisel veya kurumsal müşteriler (ve kurumsal müşterilerimizle bağlantılı kişiler), tedarikçiler (alt-yükleniciler ve ayrıca tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle bağlantılı kişiler dâhildir), iş bağlantıları (mevcut ve potansiyel müşteriler ve/veya bunlarla bağlantılı kişiler), bizimle temasa geçen diğer kişiler

Tarafınıza aksi bir bildirimde bulunulmadıkça, şirket veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bir üçüncü tarafla anlaşmamız gereğince kişisel verileri topluyorsak ve söz konusu üçüncü taraf verileri işlemenin amaçları ve yollarını belirliyorsa, genellikle veri sorumlusu olan bu üçüncü tarafın adına veri işlemcisi olarak hareket etmekteyiz.

Bu Gizlilik Bildirimi hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa, XIII. İletişim bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

II. Kişisel Verilerinizi nasıl işliyoruz?

Biz bir pazar araştırması şirketiyiz ve ESOMAR üyesiyiz. ESOMAR, daha iyi pazar araştırması yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir örgüttür. ESOMAR’ın üyeleri için belirlediği mesleki standartlara bağlı kalıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz pazar araştırması ürünleri ve hizmetleri ile bağlantılı olarak bilgileri toplayıp işlediğimizde, söz konusu faaliyetlerde yer alan katılımcılardan aldığımız Kişisel Verilerin gizliliğini koruyacağız.

Bu faaliyetleri müşterilerimizin adına gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin talimatı üzerine Kişisel Verileri işlememiz gerektiğinde, müşterilerimizden söz konusu veri sahiplerine verilerinin kullanımı hakkında burada belirtildiği şekilde gerekli bilgileri vermelerini istiyoruz. Müşterilerimizin bu Bildirimin ilgili bölümlerini kullanmalarına veya uygun görmeleri halinde bu Bildirime atıfta bulunmalarına izin veriyoruz. Ancak, bu Bildirimin müşterilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri tam olarak içermemesi halinde sorumluluk kabul etmiyoruz.

Ayrıca Web Sitelerimiz yoluyla ve bununla ilgili tüm ticari faaliyetlerle bağlantılı olarak bilgi toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu işletme faaliyetleri aşağıdaki kişilerin Kişisel Verilerinin işlenmesini kapsayabilir: Web Sitelerimizin ziyaretçileri, iş için başvuranlar, kişisel veya kurumsal müşteriler (ve kurumsal müşterilerimizle bağlantılı kişiler), tedarikçiler (alt yükleniciler ve ayrıca tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle bağlantılı kişiler dâhildir), iş bağlantıları (mevcut ve potansiyel müşteriler ve/veya bunlarla bağlantılı kişiler), bizimle temasa geçen diğer kişiler

III. Kişisel Verilerinizi ne zaman topluyoruz?

InSites tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Veriler genellikle aşağıdaki yollarla gönüllülük esasına göre alınmaktadır:

–       Pazar araştırması faaliyetlerimizden birine veya birkaçına katılımınız (ör. anketler, paneller veya diğer pazar araştırması araçları);
–       ödül yarışmalarımızdan birine veya birkaçına katılımınız ve
–       söz konusu katılımlar sırasında aktif olarak bize verdiğiniz tüm bilgiler.
–       Web Sitelerimiz, e-posta, posta, telefon yoluyla, kartvizit vererek, haklarınızı kullanmak için bir talepte bulunarak bizimle iletişime geçtiğinizde, …;
–       bizimle bir sözleşme ilişkisi kurduğunuzda veya sürdürdüğünüzde;
–       şirketimizdeki bir işe başvurduğunuzda;
–       haber bültenimize abone olduğunuzda;
–       Web Sitelerimize bir yorum bıraktığınızda;
–       bir indirme talep ettiğinizde;
–       web sitesinde gezinme yoluyla, ör. Web Sitelerimize geldiğinizde Web Sitelerimizdeki tanımlama bilgilerinin kullanımı yoluyla sınırlı bazı Kişisel Verileri otomatik olarak toplayabiliriz.

InSites müşterilerden veya diğer üçüncü taraflardan Kişisel Verilerinizi alırsa ve veri sorumlusu olarak bu bilgileri detaylı işleme amacıyla kullanırsa, en geç sizinle ilk temasa geçtiğimiz anda bu işleme konusunda size bilgi vereceğiz.

Kişisel Verilerinizi Müşterimizin veri tabanı, isim listesi tedarikçileri, panel web sitemiz veya reklamlar gibi diğer kaynaklardan temin etmemiz de mümkündür.

IV. Hangi Kişisel Verilerinizi topluyoruz?

Aşağıda belirtilen (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kişisel Verileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Duruma ve katıldığınız Pazar araştırması faaliyetine bağlı olarak aşağıda belirtilen tüm bilgiler toplanmayabilir.

–       İletişim bilgileri; adınız, e-posta adresiniz veya diğer gerekli iletişim bilgileri

–       Kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri; yaş, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik kartı fotokopisi, ….

–       Elektronik kimlik verileri; tarayıcı tipi, İnternet Protokolü (IP) adresi, kullanıcı kimliği, cihazınıza atanan benzersiz tanımlayıcı, coğrafi konum, bir web sayfası içinde gerçekleştirilen eylemler, bir web sayfasının içeriğinden çıkarılan bilgiler, …

–       İletişim geçmişi; katılımınız sırasında gerçekleşen etkileşimler sonucunda gönderilen ve alınan iletişimler (ör. e-posta mesajları), ….

–       İşle ilgili detaylar; CV, eğitim, mesleki faaliyetler, mesleki beceriler, …

–       Alışkanlıklar, ilgi alanları, fikirler veya davranışlar; tüketici davranışı, alışveriş davranışı, hobiler, … genel olarak müşterilerimiz için pazar araştırması yaparken sorduğumuz sorulara verdiğiniz yanıtlar;

–       Fotoğraflar, görüntüler veya ses kayıtları

Genel olarak sadece müşterilerimize hizmet vermek ve aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz Kişisel Verileri toplayacağız.

Anketler veya panelde topladığımız bilgiler önceden yetki alınmak suretiyle işlenmektedir. Her kayıtlı kullanıcının veri tabanımızda benzersiz bir tanımlama numarası vardır ve bu numara sizi münferit bir katılımcı olarak tanımamızı sağlar. Bu numara, söz konusu münferit katılımcı olarak size sunulan gizli materyallerin içine kaydedilecektir.

Müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz Pazar araştırması faaliyetlerinin özel amacına bağlı olarak özel kategorilere giren Kişisel Verileri toplamamız ve işlememiz mümkündür (ör. ırk veya etnik kökenle ilgili bilgiler, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyelikleri, beden ve ruh sağlığı, genetik veriler, biyometrik veriler, cinsel yaşam veya cinsel tercih). InSites, özel kategorilere giren Kişisel Verileri sadece açık onayınıza tabi olarak veya kanunen gerekli olduğunda işleyecektir.

16 yaşın altındaki veya yerel mevzuat hükümlerine bağlı olarak daha küçük yaştaki çocukların çevrim içi Pazar araştırması faaliyetlerine katılımına izin verdiğimizde, çocuğun onayına ek olarak çocuğun ebeveyn sorumluluğunu üstlenmiş bir kişinin onayını veya yetkisini almamız gerektiğini biliyoruz. Çocukların Kişisel Verilerini işlerken söz konusu onayları aldıktan sonra işlemeye başlarız. Buna ek olarak, InSites reşit olmayan kişileri kapsayan çevrim içi koruma ile ilgili ESOMAR yönergelerine uymaktadır.

V. Kişisel Verilerinizi neden ve nasıl kullanıyoruz?

Yukarıda belirtildiği gibi, genellikle Kişisel Verilerinizi sizden doğrudan alıyoruz. Sadece hizmetlerimizi veya faaliyetlerimizi yürütmek üzere gerekli olan Kişisel Verileri topluyoruz.

Pazar araştırması faaliyetlerinden elde edilen Kişisel Veriler InSites tarafından aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

–       Pazar araştırması hizmetlerimize kayıt, davet ve katılım için;

–       araştırma ve istatistik amaçları için;

–       genel bir profil çıkarmak için (tek bir kişinin değil);

–       bir yarışmayı kazanan kişiyle iletişime geçebilmemiz için;

–       tarafımızdan size sunulan gizli materyallerin kullanımını doğrulayabilmemiz için veya

–       size sunulan gizli materyallerle ilgili ifşa etmeme yükümlülüğü gibi her bir pazar araştırması hizmetinin şart ve koşullarında öngörülen, bize karşı yükümlülüklerinizi ihlal etmeniz halinde gerekli önlemleri alabilmemiz için.

InSites tarafından alınan diğer Kişisel Veriler (ör. Web Sitelerimiz yoluyla) aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

–       Kurumsal amaçlar, örneğin: Web Sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin idare ve yönetimi; bir iş başvurusunu değerlendirme, bilgi taleplerine yanıt verme veya haklarınızı uygulama; güvenlik, kalite ve risk yönetimi faaliyetleri, …

–       İş amaçları, örneğin: ürün ve hizmetlerimizi sunma; işletmelerimiz, iş ilişkilerimiz, sözleşmelerimiz, ürün ve hizmetlerimizin idare, yönetim ve geliştirilmesi; kendimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi sağlama; araştırma ve istatistik amaçları; kanun, yönetmelik veya üyesi olduğumuz bir mesleki örgütün şartlarını yerine getirme, …

–       Ticari amaçlar, örneğin: doğrudan pazarlama amaçları (ör. size haber bültenimizi gönderilmesi)

Sizden özel olarak onay alınmadıkça, InSites Kişisel Verilerinizi sadece yukarıda belirtilen amaçlar için kullanacaktır. Kişisel Verilerinizi size iletilen amaçlar dışında kullanmamız gerekirse size önceden haber vereceğiz. Örneğin: önceden açık onayınız alınmadıkça Kişisel Verilerinizi reklam amaçları için kullanmayacağız.

VI. Kişisel Verilerinizi hangi yasal dayanaklara göre topluyoruz?

InSites Kişisel Verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklara göre işlemektedir:

Pazar araştırması faaliyetleri ve haber bültenleri için: açık onayınıza dayanarak. Bu onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğiniz hakkında detaylı bilgi için bkz. XI. Haklarınız”

–       Ayrıca, yasal talepleri ve hakları veya diğer ticari çıkarları savunmak ve dava etmek gibi meşru bir gerekçemiz olduğunda da Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. Verileri işlemek için bu yasal dayanağı kullandığımızda, kullanımımızı en aza indirerek ve yetkisiz kullanımı önlemek için gerekli erişim ve güvenlik tedbirlerini alarak bu durumun kişisel gizliliğinize olan etkilerini azaltacağız.

–       Mevcut müşteriler veya tedarikçiler (daha önce talep ettiğiniz, kullandığınız veya katıldığınız ürün veya hizmetlerle ilgili pazarlama materyalleri sağlayan) ile sözleşme yapabilmek için veya bizimle sözleşme yapma talebinize istinaden uygun işlemlerin başlatılabilmesi için verilerin işlenmesi gereklidir.

–       Ayrıca, yasal yükümlülüğümüz olan durumlarda Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz.

VII. Web Sitelerimizde tanımlama bilgileri kullanıyoruz

Kullanıcılarımıza daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için tanımlama bilgileri ve web işaretçileri veya pikseller gibi diğer çevrim içi tanımlama teknolojilerini kullanıyoruz .

Bu teknolojileri kullanarak sizin için Web Sitelerimizde gezinmeyi daha kolay hale getirmeyi ve size özel daha iyi içerikler sunmayı amaçlıyoruz.

Bu teknolojileri aynı zamanda Web Sitelerimizin kullanımı ile ilgili izleme bilgileri ve istatistikleri toplamak için kullanıyoruz.

Pazarlama iş ortakları, üçüncü taraf siteler ve sosyal medya platformlarının çevrim içi tanımlama teknolojilerini kullanabiliriz. Bu teknolojiler pazarlama ve farkındalık kampanyalarımızın etkinliğini ölçmemize ve ziyaretçilerin bir InSites Consulting ilanından Web Sitelerimize nasıl geldiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Tarayıcınızı kullanarak tanımlama bilgilerini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin kaldırılması veya engellenmesi kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir ve bazı işlevleri kullanmanız mümkün olmayabilir.

Çoğu tarayıcı bir web sitesinin tanımlama bilgilerini görüntülemeniz, yönetmeniz, silmeniz ve engellemenize izin vermektedir. Ancak, tüm tanımlama bilgilerini silerseniz belirlediğiniz tercihler de kaybolmuş olacaktır. Örneğin, tanımlama bilgilerini kullanmak istemediğiniz zaman cihazınıza bu tercihinizi uygulayabileceğiniz bir çerez yerleştirilmesi gerektiği için çerezleri iptal etmeniz de mümkün olmayacaktır.

Diğer tarayıcılar ve cihaz türleri hakkında ek bilgi için bkz. http://www.aboutcookies.org/ veya http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

İşlediğimiz Kişisel Verileri toplanma amacına bağlı olarak gerekli görülen süre boyunca saklarız. Kişisel Verilerin tutulabileceği veri saklama süresi bilgilerin toplanma amaçlarına bağlıdır ve veri saklama süresi her durumda farklı olabilir.

InSites, Square kullanımı yoluyla toplanan kişisel verilerin saklanmasıyla ilgili aşağıdaki süreci sürdürecektir:
(i) 4 ay kullanılmazsa platform kapatılacaktır . Bunun anlamı platform artık halka açık olmayacaktır.
(ii) Platform daha sonra (kapatıldıktan sonra) 6 ay daha kullanılmazsa InSites tarafından arşivlenecektir .
(iii) Madde (i)’de belirtildiği gibi platform kapatıldıktan sonra 24 ay daha kullanılmazsa InSites, platformu silecektir . Bu, tüm verilerin (Kişisel Veriler dahil) InSites tarafından silineceği anlamına gelir. Buna tek istisna, teşviklerle ilgili kişisel verilerdir. Mali düzenleme gereğince InSites bu verileri 7 yıl süreyle saklamak zorundadır. InSites bu süre boyunca bu verileri güvenli bir şekilde (platformun durumundan bağımsız olarak) saklayacağını taahhüt eder.

Platformun yeniden açılması durumunda platform arşivleme ve silme süresi (daha fazla) devam etmeyecektir. Her kullanmama dönemi, platformun yeniden kapatıldığı andan itibaren yeniden başlayacaktır.

İstediğiniz zaman platform aboneliğinden ayrılabilirsiniz. Abonelikten ayrıldığınız andan itibaren InSites’ın mali düzenleme gereğince 7 yıl süreyle saklaması gereken Kişisel Veriler hariç olmak üzere Kişisel Verileriniz 90 gün içinde InSites tarafından silinecektir.

IX. Kişisel Verilerinizi güvenceye almak için hangi önlemleri alıyoruz?

InSites işlediğimiz tüm Kişisel Verilerin (ör. Web Sitelerimiz yoluyla veya Pazar araştırması faaliyetlerimizle bağlantılı olarak) güvenliğini ciddiye almaktadır. Bu nedenle, Kişisel Verilerin işlenmesini güvenceye almak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri uyguluyoruz. Bu koruma tedbirleri Kişisel Verilerin hassasiyeti, biçimi, konumu, miktarı, dağıtımı ve depolanma durumuna bağlı olarak değişecek ve Kişisel Verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlayan önlemleri içerecektir. Bu koruma tedbirleri duruma göre haberleşmelerin SSL gibi yöntemlerle şifrelenmesi, depolama sırasında bilgilerin şifrelenmesi, güvenlik duvarları, erişim denetimleri, görevler ayrılığı ve benzer güvenlik protokollerinden oluşmaktadır. Kişisel Verilere erişimi sadece çalışanlarımızla ve yasal veya ticari amaçlarla bu bilgilere ulaşması gereken üçüncü taraflarla sınırlı tutuyoruz.

InSites’ın talimatı üzerine Kişisel Verilerinize erişecek olan tüm çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve üçüncü taraflar gizlilik yükümlülüğüne tabi olacak ve erişimi sadece görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için bu bilgilere erişmesi gereken kişilerle sınırlandırmak için gerekli erişim denetimleri uygulanacaktır.

X. Kişisel Verilerin Transferi

Kişisel Verilerinizi ancak hukuken böyle bir yetkimiz varsa ve yukarıda açıklanan durumlarla ilgili amaçları gerçekleştirmek için gerekli ise başkaları ile paylaşacağız.

Kişisel Verileri başkaları ile paylaştığımızda, söz konusu Kişisel Verileri korumak ve kendi veri koruma, gizlilik ve güvenlik standartlarımıza uymak için sözleşme düzenlemelerini ve güvenlik mekanizmalarını devreye sokuyoruz.

Kişisel Veriler aşağıdaki taraflara aktarılabilir:

–       müşterilerimize

Pazar araştırması faaliyetlerimiz kapsamında, pazar araştırması ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize (ör. kendi müşterilerimizin mevcut veya potansiyel müşterileri) sunma amacıyla bağlantılı olarak Kişisel Verileri alınabilecek olan kişilerin (katılımcıların) bilgilerini toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu bilgileri müşterilerimizin adına işliyoruz ve ürün ve hizmetlerimizi sunabilmemiz için bu bilgileri müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu bağlamda, sizinle ilgili elimizde bulunan fotoğraflar, görüntü kayıtları, ses kayıtları veya tüm veri setlerini paylaşmamız mümkündür. Ancak, bunu yapmadan önce böyle bir transfer için mutlaka açık onayınız alınacaktır.

Ürün ve hizmetlerimizi bir müşteriye sunma amacıyla bağlantılı olarak topladığımız Kişisel Verileri başka bir müşteri ile paylaşmayacağız. Ayrıca, bu bilgileri başka üçüncü taraflara satmayacağız, kiralamayacağız veya vermeyeceğiz.

–       iştiraklerimize ve bağlı şirketlerimize

Ürün ve hizmetlerimizi sunmak veya geliştirmek için gerekli olduğunda (ör. İşleme ve depolama, iş faaliyetlerimiz ve hizmetlerimize erişmenizi sağlama, müşteri desteği sunma, içerik geliştirme, …) veya Kişisel Verilerinizin toplanma amacı için gerekli olduğunda Kişisel Verilerinizi küresel şirketler ağımız genelinde paylaşabiliriz. İştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimizin detayları için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerine bakın veya buraya tıklayın.

–       Hizmet Tedarikçilerimize

Gerektiğinde hizmetlerimizi sunarken bizi desteklemesi ve dahili BT sistemlerimizi veya (dahili) iş süreçlerimizi sağlama, yürütme ve yönetmede yardımcı olması için üçüncü tarafları kullanıyoruz ve bazı görevleri bizim adımıza yerine getirmelerini istiyoruz.

Örneğin, bilgi teknolojisi, bulut tabanlı yazılımlar, web sitesi barındırma ve yönetimi, veri analizi, işe alma yazılımı, veri yedekleme, güvenlik ve depolama hizmetleri tedarikçileri.

Bu Kişisel Verileri söz konusu amaç için gerekli olduğu ölçüde sadece bu hizmet tedarikçilerine ifşa edeceğiz veya erişimlerine açacağız. Bu veriler hizmet tedarikçileri tarafından özellikle kendi amaçları veya üçüncü taraf amaçları olmak üzere başka amaçlarla kullanılamaz. Buna ek olarak, hizmet tedarikçilerimiz “Veri Koruma Anlaşması” kapsamında hukuken kişisel verilerinizin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Teşvik sistemimize katıldığınızda, Kişisel Verilerinizi (ör. ad, e-posta adresi, …) teşvik işlemlerini yürütmede bize yardımcı olan üçüncü taraflarla paylaşmak zorunda kalabiliriz.

–       emniyet yetkililerine veya diğer resmi ve düzenleyici kurumlara ya da geçerli kanun veya yönetmelik uyarınca diğer üçüncü taraflara:

Tüm uygun bilgileri, geçerli kanun ve yönetmeliğe uyup uymadığımızı kontrol etmek, isnat edilen bir suçu soruşturmak, yasal hakları tesis etmek, uygulamak veya savunmak gibi amaçlarla emniyet yetkililerine veya Kişisel Verileri alma yetkisi bulunan diğer üçüncü taraflara ifşa etme hakkımız saklıdır. Kişisel Verilere yönelik talepleri ancak bu talebin uygun ve gerekli olması ve geçerli kanun ve yönetmelik uyarınca böyle bir yetkimizin olması şartıyla yerine getireceğiz.

Bir küresel şirketler ağının parçası olarak işletmemizin faaliyetlerinde yardımcı olması için diğer ülkelerdeki üçüncü taraf hizmet tedarikçilerinden veya iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimizden yararlanabiliriz. Sonuç olarak, Kişisel Veriler Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışına da aktarılabilir. Bazı durumlarda GDPR düzenlemesi InSites’ın Kişisel Verileri söz konusu ülkelere aktarmasına izin vermektedir.

Uluslararası araştırma projeleri bağlamında, InSites sizi hem ulusal hem de uluslararası müşterilerin veya iş ortaklarının araştırma projelerine katılmaya davet edebilir ve bu durumda da AEA dışına veri aktarımı söz konusu olabilir.

Her halükarda, tüm Kişisel Verilerin yeterli güvenlik seviyelerini koruyarak işlenmesini ve Kişisel Verilerin AEA dışına tüm aktarımlarının geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak gerçekleşmesini ve uygun koruma seviyesinin temin edilmesini sağlamak için gerekli önlemleri aldık. Bu veri aktarımlarını düzenlemek için model sözleşme maddeleri, kişilerin onayı veya geçerli yasal şartların izin verdiği diğer yasal dayanaklar gibi yasal koruma tedbirlerini uygulayacağız.

XI. Haklarınız

GDPR size Kişisel Verilerinizle ilgili bazı haklar vermektedir. Bu haklar aşağıda açıklanmıştır. Aşağıdaki haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. İletişim bilgilerimizi aşağıdaki XII. İletişim bölümünde bulabilirsiniz.

Bu hakların kullanılmasında bazı istisnalar söz konusudur, yani bu haklarınızı her türlü durumda kullanmaz mümkün olmayabilir:

a) Veri Sahibi Erişimi: InSites’ın elinde bulunan Kişisel Verilerinize erişim sağlama hakkınız vardır.

b) Düzeltme: Yanlış olan Kişisel Verileri düzeltmemizi isteyebilirsiniz.

c) Silme (“Unutulma hakkı”): Belirli durumlarda Kişisel Verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz. Bu durumda, bizim adımıza Kişisel Verileri işleyen veri işlemcilere Kişisel Verilerinizin bağlantıları, kopyaları veya versiyonlarını silmemizi talep ettiğinizi bildirmek için makul adımları atacağız.

d) Kısıtlama: Belirli Kişisel Verilerin erişim kısıtlı olarak işaretlenmesini talep edebilir ve ayrıca başka bazı durumlarda işlenmesini kısıtlayabilirsiniz.

e) Taşınabilirlik: GDPR kapsamında izin verilmiş olması şartıyla Kişisel Verilerinizin elektronik yöntemlerle bir üçüncü tarafa aktarılmasını talep edebilirsiniz.

f) Şikayette bulunma: Verilerinizin işlenmesi ile ilgili şikayetlerinizi veri koruma düzenleyici kurumu olan “Veri Koruma Kurumuna” (Belçika) iletebilirsiniz: (adres) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (tel) 32 (0)2 274 48 00, (e-posta) contact@apd-gba.be.

Buna ek olarak, belirli durumlarda aşağıdaki haklarınız vardır:

–       veri işlemenin onaya tabi olduğu durumlarda, onayınızı geri alabilirsiniz; tüm haber bültenlerinde söz konusu e-postanın en altında bir aboneliği iptal etme düğmesi vardır.

–       InSites’ın “meşru menfaatler” yasal dayanağına göre veri işlemesine itirazda bulunma; ancak, veri işleme gerekçelerimizin kişinin gizlilik haklarından daha öncelikli olması halinde itiraz geçersizdir ve

–       herhangi bir zamanda doğrudan pazarlamaya (bu amaçlar için profil çıkarma dahil) itirazda bulunma.

XII. Bu Bildirimde yapılacak güncellemeler

InSites belirli zamanlarda bu Bildirimi gözden geçirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Son güncellemenin tarihi bu Bildirimin en üst kısmında bulunabilir.

Dolayısıyla, en güncel politikalarımız ve uygulamalarımızı öğrenebilmek için Web Sitelerimizi periyodik olarak gözden geçirmelisiniz.

XIII. İletişim

Bu Gizlilik Bildirimi veya veri sorumlusu olarak InSites tarafından Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili yorumlarınız veya sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz:

– E-posta:                info@insites-consulting.com
– Telefon:                 +32 (0)9.269.15.00
– Normal posta:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320

InSites Bangkok
Asia Centre Building, #28-119, – 173 S Sathorn Rd, Thung Maha Mek, Sathorn
10120 Bangkok
Thailand

InSites Bogotá
Provokers Colombia – Calle 93 No. 15-40 piso 2
Bogotá
Colombia

InSites Buenos Aires
Provokers Argentina – Av. Costanera R. Obligado 4899
1426 Ciudad Autónoma de Bs
Argentina

InSites Hong Kong SAR
31-32/F, Hysan Place – 500 Hennessy Road
Causeway Bay, Hong Kong SAR
People’s Republic of China

InSites Jakarta
WeWork Revenue Tower, 27th Floor Room 101 – Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3
12190 Jakarta
Indonesia

InSites Johannesburg
Glasgow House – 54 Peter Place, Peter Place Office Park
2191 Bryanston
South Africa
VAT: ZA4150251587

InSites Manchester
The Hive – 51 Lever Street
M11FN Manchester
United Kingdom

InSites Manila
9/F, WeWork, Uptown Bonifacio Tower Three – 36th St. Corner 11th Ave
1634 BGC, Taguig City
Philippines

InSites Mexico City
Provokers México – Melchor Ocampo 193 Torre Privanza piso 15 Col. Verónica Anzures C.P
11300 Ciudad de México
México

InSites Montevideo
Provokers Uruguay –
Montevideo
Uruguay

InSites Paris
88 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
France

InSites Rotterdam
Watermanweg 40-42
3067 GG Rotterdam
The Netherlands
VAT: NL822.105.469.B01

InSites Santiago
Provokers Chile – Avenida Los Dominicos 8630, suite 403
Las Condes, Santiago
Chile

InSites Santo Domingo
Provokers Dominican Republic – Calle Haim López Penha #21, Edificio Prieto Nouel 4to piso, Ensanche Paraíso
Santo Domingo
Dominican Republic

InSites Sao Paulo
Provokers Brazil – Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – Cj
271 Sao Paulo
Brazil

InSites Seoul
WeWork, Gwanghawamun Room 126, 2/F – 50 Jong-ro 1-gil Jongno
03142 Seoul
South Korea

InSites Shanghai
5th Floor Room 128 – 819 Nanjing Road West, Jing’an District
200041 Shanghai
People’s Republic of China

InSites Singapore
71 Robinson Road #14-01
068895 Singapore
Singapore

InSites Taipei
4F, No 120, Sec. 2, ChienKuo N. Rd.
10483 Taipei
Taiwan