IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Velja od 25. maja 2018.

I. Uvod – kdo smo?

Družba Insites Compages NV si prizadeva spoštovati veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, kot je določeno v Uredbi 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Splošna uredba o varstvu podatkov« ali s kratico »SUVP«).

Pri družbi InSites Compages NV s sedežem na naslovu Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgija), registrirani pri Crossroads Bank for Enterprises pod številko BE0837.297.070 skupaj z našimi hčerinskimi podjetji in podružnicami (za več informacij glejte XIII. Stik) (v nadaljevanju »InSites«, »naše«, »nas« ali »mi«) verjamemo v varovanje zasebnosti in zaupnost vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Priznavamo, da imate morda pomisleke glede zasebnosti in varnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in morda razkrivamo tretjim osebam z namenom, da nam omogočajo ponujati in zagotavljati naše izdelke in storitve. V ta namen smo sestavili to Izjavo o varovanju zasebnosti (»Izjava«).

Osebni podatki pomeni kakršno koli kombinacijo informacij, ki je v posesti ali za katero je verjetno, da bo prišla v posest družbe InSites, in s katero je mogoče določiti posameznika (v nadaljevanju »osebni podatki«). Vsakršno obdelovanje osebnih podatkov s strani InSites bo obravnavano v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in to Izjavo o varovanju zasebnosti. Vse informacije, ki jih ni mogoče uporabiti za določanje posameznika (na primer zbirni statistični podatki), ne veljajo kot osebni podatki.

Poudarjamo, da se ta Izjava nanaša samo na obdelovanje osebnih podatkov s strani družbe kot upravljavec, kar pomeni, da družba InSites določa namene in sredstva takšne obdelave.

Ta Izjava določa, kako družba InSites obdeluje informacije, zbrane z uporabo

(I)             izdelkov in storitev za tržne raziskave, ki jih ponujamo svojim strankam (npr. zbiranje informacij z anketami, forumi, skupnostmi (na primer »Square«), intervjuji ali katero koli drugo obliko orodij za tržne raziskave (v nadaljevanju »aktivnosti za tržne raziskave«);

(II)           različna spletna mesta, na primer http://www.insites-consulting.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (v nadaljevanju naša »spletna mesta«) in vse aktivnosti in storitve, povezane z njimi.

Po potrebi se bo izrecno razlikovalo med aktivnostmi za tržne raziskave in našimi spletnimi mesti.

Ta izjava tudi določa naše prakse glede uporabe takšnih informacij, sprejetih ukrepov za varovanje informacij ter izbire in pravice, ki jih imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki (»vi« ali »vaš«), glede tega, kako zbiramo in obdelujemo informacije o njih. Vpleteni posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so lahko

(I)             sodelujoči v naših aktivnostih za tržne raziskave; ali

(II)           vsak uporabnik naših spletnih mest, kandidatke in kandidati za zaposlitev, naročniki na naše novice, fizične ali korporativne stranke (in posamezniki, povezani z našimi korporativnimi strankami), dobavitelji (vključno s podizvajalci in posamezniki, ki so povezani z našimi dobavitelji in podizvajalci), poslovni stiki (obstoječi in potencialne stranke in/ter posamezniki, povezani z njimi) in kateri koli drugi posamezniki, ki z nami navežejo stik.

Razen če vam sporočimo drugače, delujemo kot upravljavec podatkov. Ko zbiramo osebne podatke v skladu s sporazumom s tretjo stranko in ko ta tretja stranka določa način in namene obdelave podatkov, na splošno delujemo v vlogi obdelovalca podatkov v imenu te tretje stranke, ki je v tem primeru upravljavec podatkov.

Če imate kakršne koli pripombe ali vprašanja glede te Izjave o varovanju zasebnosti, lahko z nami navežete stik preko naših kontaktnih informacij, ki jih najdete v poglavju XIII. Stik.

II. Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Smo podjetje za tržne raziskave in član združenja ESOMAR. ESOMAR je mednarodna organizacija, ki se ukvarja z razvijanjem boljših metod za tržne raziskave. Upoštevamo profesionalne standarde, ki jih ESOMAR predpisuje svojim članom. Kjer zbiramo in obdelujemo informacije v povezavi z izdelki in storitvami za tržne raziskave, ki jih ponujamo svojim strankam, bomo hkrati tudi varovali zasebnost osebnih podatkov, ki jih zberemo od udeležencev, ki sodelujejo v teh aktivnostih.

Te aktivnosti izvajamo v imenu naših strank.

Kjer moramo obdelovati osebne podatke po izključnem navodilu naših strank, naprošamo svoje stranke, da zagotovijo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo potrebne informacije glede uporabe osebnih podatkov v skladu z določbami v nadaljevanju tega dokumenta. Svojim strankam dovoljujemo, da uporabijo ustrezne razdelke te Izjave, ali jih napotimo na to Izjavo, če menijo, da je to primerno. Vendar pa ne moremo biti odgovorni, če jim te informacije morda ne zagotavljajo vseh potrebnih informacij.

Prav tako lahko zbiramo in obdelujemo informacije preko svojih spletnih mest in v povezavi z vsemi poslovnimi aktivnostmi, povezanimi z našimi spletnimi mesti. Te operativne dejavnosti lahko vključujejo obdelovanje osebnih podatkov naslednjih posameznikov: vsak uporabnik naših spletnih mest, kandidatke in kandidati za zaposlitev, fizične ali korporativne stranke (in posamezniki, povezani z našimi korporativnimi strankami), dobavitelji (vključno s podizvajalci in posamezniki, ki so povezani z našimi dobavitelji in podizvajalci), poslovni stiki (obstoječi in potencialne stranke in/ter posamezniki, povezani z njimi) in kateri koli drugi posamezniki, ki z nami navežejo stik.

III. Kdaj zbiramo vaše osebne podatke?

Osebne podatke, ki jih pri družbi InSites zbiramo in obdelujemo, od vas načeloma prejmemo prostovoljno v okviru naslednjega:

–       vaše sodelovanje v eni ali več izmed naših aktivnosti za tržne raziskave (na primer, ankete, forumi ali katero koli drugo orodje za tržne raziskave);
–       vaše sodelovanje v eni ali več izmed naših nagradnih iger; in
–       vse informacije, ki nam jih aktivno posredujete v okviru takšnih aktivnosti.
–       ko z nami stopite v stik preko naših spletnih mest, po elektronski pošti, navadni pošti, telefonu, z izmenjavo vizitk, s posredovanjem zahteve za uveljavljanje vaših pravic itd.;
–       ko z nami sklenete ali vzdržujete pogodbeno razmerje;
–       ko pošljete prošnjo za zaposlitev pri nas;
–       ko se naročite na naše novice;
–       ko pustite komentar na katerem od naših spletnih mest;
–       ko zahtevate prenos datoteke;
–       Pri krmarjenju po spletnem mestu, na primer ko krmarite po naših spletnih mestih, lahko z uporabo piškotkov na naših spletnih mestih samodejno zbiramo omejene osebne podatke.

Če bi družba InSites od svojih strank ali ostalih tretjih oseb prejela osebne podatke, ki se navezujejo na vas, in če te informacije uporabimo za nadaljnjo obdelavo v vlogi upravljavca, vas bomo o takšni obdelavi podatkov obvestili najpozneje ob prvem stiku z vami.

Obstaja možnost, da vaše osebne podatke prejmemo iz drugih virov, na primer iz baze podatkov katere od naših strank, od brokerjev s seznami podatkov za neposredno trženje, s spletne strani našega foruma ali preko oglaševanja.

IV. Katere vaše osebne podatke zbiramo?

Zbiramo in obdelujemo lahko naslednje osebne podatke (seznam ni popoln): Odvisno od situacije in aktivnosti za tržne raziskave, v kateri sodelujete, ne ohranjamo vseh informacij, navedenih v nadaljevanju.

–       Kontaktni podatki, na primer vaše ime, elektronski naslov ali kateri koli drugi relevantni kontaktni podatki.

–       Osebni in identifikacijski podatki, na primer starost, datum rojstva, kraj rojstva, kopija osebnega dokumenta itd.

–       Elektronski identifikacijski podatki, na primer vrsta brskalnika, naslov internetnega protokola (IP-naslov), ID uporabnika, enolični identifikator, dodeljen vaši napravi, zemljepisna lokacija, dejanja znotraj posamezne spletne strani, informacije, izpeljane iz vsebine spletne strani itd.

–       Zgodovina stikov, na primer poslana in prejeta korespondenca (na primer elektronska sporočila) in podobno, kot rezultat komunikacije med nami in vami v okviru vašega sodelovanja.

–       Podrobnosti v povezavi z delom, na primer življenjepis, izobrazba, profesionalne aktivnosti, profesionalna znanja itd.

–       Navade, interesi, mnenja ali vedenje, na primer vedenje kot potrošnik, vedenje pri nakupovanju, konjički itd. Pri tem na splošno gre za odgovore, ki jih podate na vprašanja v okviru tržnih raziskav za naše stranke.

–       Fotografije, slikovni ali zvočni zapisi

Na splošno bomo zbirali le osebne podatke, ki jih potrebujemo za zagotavljanje svojih storitev našim strankam in ki so povezani z doseganjem namenov, opisanih v nadaljevanju.

Informacije, ki jih zbiramo v vprašalnikih ali na forumih, se obdelujejo na pooblaščenem nivoju. Vsak registrirani udeleženec ima v naši bazi podatkov enolično identifikacijsko številko, ki nam omogoča, da vas identificiramo kot določenega udeleženca. Ta številka bo vključena v zaupni material, ki vam ga pošljemo kot dotičnemu določenemu udeležencu.

Odvisno od specifičnega namena aktivnosti za tržne raziskave, ki jih izvajamo za svoje stranke, je mogoče, da zbiramo in obdelujemo specifične kategorije osebnih podatkov (na primer podatki o rasnem ali etničnem poreklu, političnih mnenjih, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, fizičnem in duševnem zdravju, genetski podatki, biometrični podatki, podatki o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti). Družba InSites bo specifične kategorije osebnih podatkov obdelovala samo z vašim izrecnim soglasjem ali ko to zahteva zakonodaja.

Kjer otrokom, mlajšim od 16 let – ali mlajšim od določene druge starostne meje, odvisno od veljavne lokalne zakonodaje – dovoljujemo sodelovati v naših spletnih aktivnostih za tržne raziskave, se zavedamo, da moramo razen otrokovega soglasja pridobiti tudi soglasje nosilca starševske odgovornosti za tega otroka. Osebne podatke otrok bomo obdelovali samo po pridobljenih soglasjih. Družba InSites dodatno spoštuje tudi smernice organizacije ESOMAR glede spletnega varovanja mladoletnih.

V. Zakaj in kako uporabljamo vaše osebne podatke?

Kot je opisano zgoraj, načeloma prejmemo osebne podatke neposredno od vas. Zbiramo samo osebne podatke, ki so potrebni za namene izvajanja naših storitev ali aktivnosti.

Osebne podatke, zbrane v okviru aktivnosti za tržne raziskave, lahko družba InSites uporablja za naslednje namene:

–       za registracijo, povabilo in sodelovanje v naših aktivnostih za tržne raziskave;

–       za statistične ali raziskovalne namene;

–       za oblikovanje skupnih profilov (ki niso profili posameznikov);

–       za navezovanje stika z zmagovalcem nagradne igre;

–       da lahko overimo vašo uporabo zaupnega materiala, ki smo vam ga posredovali; ali

–       da lahko sprejmemo ustrezne ukrepe, če kršite svoje obveznosti do nas, ki so opisane v splošnih pogojih vsake posamezne storitve za tržne raziskave, na primer obveznost nerazkrivanja zaupnega materiala, ki smo vam ga posredovali.

Ostali osebni podatki, zbrani s strani InSites (na primer preko naših spletnih mest), se lahko uporabljajo za naslednje namene:

–       Operativni nameni, na primer administracija in upravljanje naših spletnih mest, izdelkov in storitev; preučevanje prošnje za zaposlitev, odgovarjanje na zahtevke za informacije ali za uveljavljanje vaših pravic, aktivnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in upravljanje tveganj itd.

–       Poslovni nameni, na primer zagotavljanje naših izdelkov in storitev; administracija, upravljanje in razvoj naših poslovnih aktivnosti, poslovnih odnosov, pogodb, izdelkov in storitev; zagotavljanje informacij o nas in naši ponudbi storitev; za statistične ali raziskovalne namene; zagotavljanje skladnosti s katero koli zahtevo, ki izhaja iz zakonodaje, uredbe ali profesionalne organizacije, katere član smo, itd.

–       Komercialni nameni, na primer neposredno trženje (na primer pošiljanje naših novic na vaš naslov).

Družba InSites bo vaše osebne podatke uporabljala izključno za zgoraj navedene namene, razen če ste izrecno soglašali s posamezno drugačno uporabo. Če nameravamo uporabljati vaše osebne podatke za kakršne koli druge namene razen tistih, o katerih ste bili obveščeni, vas bomo o tem predhodno obvestili. Na primer: vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za oglaševanje, razen če ste prostovoljno podali izrecno in predhodno soglasje.

VI. Na kateri pravni podlagi zbiramo vaše osebne podatke?

Družba InSites obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

Za tržnoraziskovalne aktivnosti in pošiljanje novic: na podlagi vašega izrecnega soglasja. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete. Za več informacij o tem glejte poglavje XI. Vaše pravice«

–       Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi, ko imamo za to zakonite interese, na primer branjenje in uveljavljanje pravnih zahtevkov in pravic ter drugih poslovnih interesov. Kjer vaše podatke obdelujemo na podlagi teh zakonitih interesov, bomo ublažili morebitne škodljive učinke za vašo zasebnost, tako da bomo uporabljali minimalni obseg podatkov in poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe pri dostopu do podatkov, da preprečimo nepooblaščeno uporabo.

–       Obdelovanje je potrebno za izvajanje pogodbe z obstoječimi strankami ali dobavitelji (da vam omogočamo dostop do trženjskega materiala, povezanega s podobnimi izdelki ali storitvami, ki ste jih že predhodno zahtevali, uporabili ali v katerih ste sodelovali) ali da lahko nadalje ukrepamo na vašo zahtevo, da bi z nami stopili v pogodbeno razmerje.

–       Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi, če smo k temu pravno obvezani.

VII. Na naših spletnih mestih uporabljamo piškotke

Uporabljamo piškotke in druge tehnologije za spletno identifikacijo, na primer spletne svetilnike ali slikovne pike, da uporabnikom zagotavljamo izboljšano uporabniško izkušnjo.

Te tehnologije uporabljamo, da vam olajšamo krmarjenje po naših spletnih mestih in da vam zagotavljamo vsebine, ki so bolje prikrojene vašim interesom.

Te tehnologije uporabljamo tudi za zbiranje informacij in statističnih podatkov o uporabi naših spletnih mest.

Uporabljamo lahko tehnologije za spletno identifikacijo od trženjskih partnerjev, tretjih strani in platform družabnih medijev. Te tehnologije nam pomagajo meriti učinkovitost naših trženjskih in obveščevalnih kampanj ter bolje razumeti, kako obiskovalci pristanejo na naših spletnih mestih po kliku oglasa InSites Consulting.

Piškotke lahko nadzorujete in upravljate v svojem brskalniku. Pomnite, da lahko odstranitev ali blokiranje piškotkov negativno vpliva na vašo uporabniško izkušnjo in da določene funkcije na spletnih mestih morda ne bodo več delovale.

Večina brskalnikov vam omogoča, da si ogledate, upravljate, izbrišete in blokirate piškotke za določeno spletno mesto. Pomnite, da če izbrišete vse piškotke, izgubite tudi vse morebitne nastavitve, vključno z možnostjo onemogočanja nameščanja piškotkov, saj ta sama funkcija potrebuje namestitev tako imenovanega »opt out« piškotka na vaši napravi.

Za več informacij o posameznih brskalnikih in tipih naprav obiščite http://www.aboutcookies.org/ ali http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Vaše obdelane osebne podatke bomo hranili za čas, ki je potreben, da dosežemo namene, za katere smo jih prvotno zbrali. Glede na to, da je dovoljen čas hrambe osebnih podatkov odvisen od namenov, za katere so bili zbrani ti podatki, se lahko čas hrambe razlikuje glede na situacijo.

Družba InSites bo v zvezi z osebnimi podatki, zbranimi s pomočjo uporabe platforme Square, izvajala naslednji postopek ravnanja s podatki:
(i) Po obdobju stagnacije 4 mesece se platforma zapre. To pomeni, da platforma ne bo več javno dostopna.
(ii) Če je platforma kasneje (po zaprtju) podvržena nadaljnjemu obdobju stagnacije 6 mesecev, jo InSites arhivira.
(iii) Po obdobju stagnacije nadaljnjih 24 mesecev po tem, ko je bila platforma zaprta, kot je navedeno v (i), bo družba InSites platformo izbrisala. To pomeni, da bo družba InSites izbrisala vse podatke (vključno z osebnimi podatki). Edina izjema velja za podatke, vezane na spodbude. Zaradi davčnih predpisov mora družba InSites te podatke hraniti do 7 let. Družba InSites bo v tem obdobju hranila podatke na varen način (ne glede na status platforme).

Če bo platforma ponovno odprta, obdobji arhiviranja in brisanja platforme ne tečeta (dalje). Vsako obdobje stagnacije začne znova teči od trenutka, ko se platforma znova zapre.

Iz platforme se lahko kadarkoli odjavite. Od trenutka odjave bo družba InSites izbrisala vaše osebne podatke v 90 dneh, razen osebnih podatkov, ki jih mora družba InSites zaradi davčnih predpisov hraniti 7 let.

IX. Katere ukrepe sprejemamo za varovanje vaših osebnih podatkov

Pri družbi InSites obravnavamo varnost vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo (na primer preko spletnih mest ali v povezavi z aktivnostmi za tržne raziskave), nadvse resno. Zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varno obdelavo osebnih podatkov. Ti varnostni ukrepi se razlikujejo glede na občutljivost, obliko, lokacijo, količino, distribucijo in hrambo osebnih podatkov ter vključujejo ukrepe, zasnovane za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov pred nepooblaščenih dostopom. Po potrebi ti varnostni ukrepi obsegajo šifriranje komunikacije s tehnologijo SSL, šifriranje informacij med hrambo, požarne zidove, ločevanje delovnih nalog in podobne varnostne protokole. Dostop do osebnih podatkov omejujemo le na naše osebje in tretje osebe, ki potrebujejo dostop do takšnih informacij za zakonite in relevantne poslovne namene.

Vso naše osebje, vsi naši pogodbeni partnerji in vse tretje stranke, ki bodo imele dostop do vaših osebnih podatkov po navodilih družbe InSites, bodo obvezani k zaupnosti, uporabljamo pa tudi nadzor dostopa, da omejimo dostop le na posameznike, ki tak dostop potrebujejo za izvajanje in izpolnjevanje svojih odgovornosti in nalog.

X. Prenos osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo delili s tretjimi osebami le, če to dovoljuje zakonodaja in če je to potrebno za doseganje namenov, povezanih s tistimi, opisanimi zgoraj.

Kadar delimo osebne podatke s tretjimi osebami, bomo poskrbeli za pogodbene sporazume in varnostne mehanizme, s katerimi zagotovimo varnost osebnih podatkov in skladnost z našimi lastnimi standardi glede varstva podatkov, zaupnosti in varnosti.

Osebni podatki, ki jih hranimo, se lahko prenašajo:

–       našim strankam

Z izvajanjem aktivnosti za tržne raziskave zbiramo in obdelujemo informacije o posameznikih (udeležencih), katerih osebni podatki se lahko pridobijo v povezavi z zagotavljanjem naših izdelkov in storitev za tržne raziskave našim strankam (na primer obstoječim ali potencialnim strankam naših lastnih strank). Te informacije obdelujemo v imenu naših strank in deljenje teh informacij z našimi strankami je potrebno za zagotavljanje naših izdelkov in storitev. V okviru tega je mogoče, da z drugimi delimo vaše fotografije, slikovne in zvočne posnetke ali celotne zbirke podatkov, ki jih imamo o vas. V vsakem primeru pa bomo to storili le, če smo za takšen prenos prejeli vašo izrecno privolitev.

Osebnih podatkov, prejetih v povezavi z našim zagotavljanjem naših izdelkov in storitev določeni stranki, ne bomo delili z drugo stranko. Teh informacij prav tako ne bomo prodali, oddajali ali dajali v zakup ostalim tretjim strankam.

–       našim hčerinskim podjetjem in podružnicam

Vaše osebne podatke lahko delimo znotraj svoje globalne mreže korporacij, kadar je to potrebno za zagotavljanje ali izboljševanje naših izdelkov in storitev (na primer obdelovanje in hramba, zagotavljanje vašega dostopa do naših poslovnih aktivnosti in storitev, nudenje pomoči strankam, razvijanje vsebin itd.) ali kadar je to potrebno za namen, za katerega so bili vaši osebni podatki zbrani. Za več informacij o naših hčerinskih podjetjih in podružnicah glejte kontaktne podatke v nadaljevanju ali kliknite tukaj.

–       našim ponudnikom storitev

Kjer je to potrebno, uporabljamo tretje stranke, da nas podpirajo pri zagotavljanju naših storitev in da nam pomagajo nuditi, obvladovati in upravljati naše interne IT-sisteme ali (interne) poslovne procese ter da jih prosimo, da v našem imenu izvajajo določene naloge.

To so na primer ponudniki informacijskih tehnologij, ponudniki programske opreme za hrambo v oblaku, ponudniki gostovanja in upravljanja spletnih mest ter ponudniki storitev za analizo podatkov, programsko opremo za zaposlovanje, varnostno kopiranje podatkov, varovanje in hrambo.

Takšne osebne podatke bomo tem ponudnikom storitev razkrili ali jim do njih omogočili dostop le v obsegu, potrebnem za posamezni namen. Teh podatkov ne smejo uporabljati za kakršne koli druge namene, predvsem pa ne za lastne namene ali za namene tretjih strank. Poleg tega so naši ponudniki storitev pogodbeno obvezani, upoštevati zaupnost vaših osebnih podatkov s tako imenovanim »Sporazumom o varstvu podatkov«.

Ko sodelujete v našem sistemu za spodbude, bomo morda morali deliti vaše osebne podatke (na primer ime, elektronski naslov itd.) s tretjimi osebami, ki nam pomagajo upravljati sistem za spodbude.

–       organom za pregon ali katerim koli drugim vladnim in nadzornim organom ali drugim tretjim strankam, kot to zahtevajo veljavni zakoni in predpisi ter v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi:

Pridržujemo si pravico, da razkrijemo katere koli relevantne podatke organom za pregon ali drugim tretjim strankam s pristojnostjo, da pridobijo osebne podatke, na primer za preverjanje naše skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi, za preiskovanje suma o kaznivem dejanju in za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Zahtevam za razkritje osebnih podatkov bomo ugodili le, kjer je to potrebno in primerno in kjer nam to dovoljujejo veljavni zakoni ali predpisi.

Smo del globalne mreže korporacij in lahko uporabimo tretje ponudnike storitev ali naša hčerinska podjetja in podružnice v drugih državah, da nam pomagajo pri poslovanju. Zaradi tega se lahko osebni podatki prenesejo zunaj meja Evropskega gospodarskega prostora (»EGS«). Splošna uredba o varstvu podatkov v določenih pogojih dovoljuje družbi InSites, da prenese osebne podatke v takšne tretje države.

V okviru mednarodnih raziskovalnih projektov vas lahko družba InSites povabi tudi k sodelovanju v raziskovalnih projektih za nacionalne in mednarodne poslovne stranke ali partnerje, kar lahko prav tako vključuje prenos podatkov zunaj EGS.

V vsakem primeru smo poskrbeli, da se pri obdelavi osebnih podatkov zagotavljajo ustrezne ravni varnosti in da vsi prenosi osebnih podatkov zunaj EGS potekajo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in da se za prenos uporablja ustrezna raven varstva. Poskrbeli bomo za ustrezne zaščitne pravne ukrepe glede takšnega prenosa, na primer vzorčna pogodbena določila, privolitev posameznikov ali druge pravne podlage, ki jih dovoljujejo veljavne zakonske zahteve.

XI. Vaše pravice

Splošna uredba o varstvu podatkov vam zagotavlja določene pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki. Te pravice so navedene v nadaljevanju. Če želite uveljavljati katero koli od naslednjih pravic, stopite z nami v stik. Naše kontaktne podatke najdete v poglavju XII. Stik v nadaljevanju.

Upoštevajte, da pri uveljavljanju teh pravic veljajo določene izjeme, zato teh pravic morda ne boste mogli uveljavljati v vseh situacijah:

a) Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje družba InSites.

b) Pravica do popravka: Od nas lahko zahtevate, naj popravimo netočne osebne podatke.

c) Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«): V določenih okoliščinah lahko od nas zahtevate izbris osebnih podatkov in sprejeli bomo razumne ukrepe, da obvestimo obdelovalce, ki osebne podatke obdelujejo v našem imenu, da ste zahtevali izbris vseh povezav do vaših osebnih podatkov ali kopij teh osebnih podatkov.

d) Pravica do omejitve obdelave: Zahtevate lahko, da se določeni osebni podatki označijo kot omejeni, in omejite lahko obdelavo podatkov v določenih drugih okoliščinah.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Od nas lahko zahtevate, naj pošljemo vaše osebne podatke tretji osebi v elektronski obliki, v kolikor to dovoljuje Splošna uredba o varstvu podatkov.

f) Pravica do vložitve pritožbe: Glede naše obdelave podatkov lahko vložite pritožbo pri (belgijskem) nadzornem organu za varstvo podatkov na naslovu »Data Protection Authority«, Drukpersstraat 35, 1000 Bruselj, telefon 32 (0)2 274 48 00, elektronski naslov contact@apd-gba.be.

Dodatno imate v določenih pogojih tudi naslednje pravice:

–       ker obdelava podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko prekličete svojo privolitev; vsa elektronska sporočila z novicami vsebujejo gumb za odjavo od prejemanja novic v nogi elektronskega sporočila;

–       pravico, da ugovarjate kakršni koli obdelavi osebnih podatkov, ki jo družba InSites zagovarja na pravni podlagi »zakonitih interesov« razen če naši razlogi za izvajanje takšne obdelave prevladajo nad morebitnim poseganjem v posameznikove pravice do zasebnosti; in

–       pravico, da kadarkoli ugovarjate neposrednemu trženju (vključno z oblikovanjem profilov za takšne namene).

XII. Spremembe te Izjave

Družba InSites si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni in dopolni to Izjavo. Datum zadnje spremembe najdete na vrhu te Izjave.

Zato vam svetujemo redno preverjanje naših spletnih mest, da boste vedno na tekočem z našimi najnovejšimi politikami in praksami.

XIII. Stik

Če imate kakršne koli pripombe ali vprašanja glede te Izjave o varovanju zasebnosti ali glede obdelave vaših osebnih podatkov s strani InSites kot upravljavca, lahko z nami stopite v stik.

–       Po elektronski pošti:           info@insites-consulting.com
–       Po telefonu:                          +32 (0)9.269.15.00
–       Po navadni pošti:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320

InSites Bangkok
Asia Centre Building, #28-119, – 173 S Sathorn Rd, Thung Maha Mek, Sathorn
10120 Bangkok
Thailand

InSites Bogotá
Provokers Colombia – Calle 93 No. 15-40 piso 2
Bogotá
Colombia

InSites Buenos Aires
Provokers Argentina – Av. Costanera R. Obligado 4899
1426 Ciudad Autónoma de Bs
Argentina

InSites Hong Kong SAR
31-32/F, Hysan Place – 500 Hennessy Road
Causeway Bay, Hong Kong SAR
People’s Republic of China

InSites Jakarta
WeWork Revenue Tower, 27th Floor Room 101 – Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3
12190 Jakarta
Indonesia

InSites Johannesburg
Glasgow House – 54 Peter Place, Peter Place Office Park
2191 Bryanston
South Africa
VAT: ZA4150251587

InSites Manchester
The Hive – 51 Lever Street
M11FN Manchester
United Kingdom

InSites Manila
9/F, WeWork, Uptown Bonifacio Tower Three – 36th St. Corner 11th Ave
1634 BGC, Taguig City
Philippines

InSites Mexico City
Provokers México – Melchor Ocampo 193 Torre Privanza piso 15 Col. Verónica Anzures C.P
11300 Ciudad de México
México

InSites Montevideo
Provokers Uruguay –
Montevideo
Uruguay

InSites Paris
88 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
France

InSites Rotterdam
Watermanweg 40-42
3067 GG Rotterdam
The Netherlands
VAT: NL822.105.469.B01

InSites Santiago
Provokers Chile – Avenida Los Dominicos 8630, suite 403
Las Condes, Santiago
Chile

InSites Santo Domingo
Provokers Dominican Republic – Calle Haim López Penha #21, Edificio Prieto Nouel 4to piso, Ensanche Paraíso
Santo Domingo
Dominican Republic

InSites Sao Paulo
Provokers Brazil – Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – Cj
271 Sao Paulo
Brazil

InSites Seoul
WeWork, Gwanghawamun Room 126, 2/F – 50 Jong-ro 1-gil Jongno
03142 Seoul
South Korea

InSites Shanghai
5th Floor Room 128 – 819 Nanjing Road West, Jing’an District
200041 Shanghai
People’s Republic of China

InSites Singapore
71 Robinson Road #14-01
068895 Singapore
Singapore

InSites Taipei
4F, No 120, Sec. 2, ChienKuo N. Rd.
10483 Taipei
Taiwan